Guayaquil

imagen imagen_portada.jpg

El jeneral D. José de San-Martin